Regaty o Puchar Komandora KŻ Korsarz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2015

Zapraszamy na pierwsze regaty żeglarskie
w sezonie żeglarskim 2015
06 czerwca 2015r.,
o Puchar Komandora KŻ "Korsarz"

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
III Regaty o Puchar Komandora Klubu Żeglarskiego KORSARZ

Organizator:
Klub Żeglarski KORSARZ

Patronat:
Wójt gminy Poraj Łukasz Stachera.

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 06.06.2015 r. na akwenie Zalew Porajski.
2. Biuro regat: Marina Poraj (MOŻ) ul Wojska Polskiego 71
3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
Aktualnymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, zawiadomieniem o regatach
Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ, Przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ, Niniejszym zawiadomieniem, Instrukcją żeglugi.
4. Regaty zostaną rozegrane w klasach: Jachty kabinowe (przeliczniki) omega(przesiadkowe tylko podstawowe żagle), omega sport. Limit jachtów w poszczególnych klasach konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na3.
5. Zgłoszenia do regat w dniu 06.06.2015r w godz. 8.00-10.00 na drukach dostarczonych przez organizatora.
6. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
7. Wpisowe do regat wynosi 20zł/jacht.
8. Otwarcie regat Marina Poraj, 06.06.2015, godz 10.00.
9. Planowany start do I wyścigu w dniu 06.06.2015r godz. 11.00.
10. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
11. Przewiduje się rozegranie 4-8 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 5 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony.
12. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
13. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.
14. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy;
Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I – III otrzymują puchary;
15. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.
16. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie