STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ

Dofinansowanie „Aktywna turystyka wodna w gminie Poraj”

 

Realizujemy projekt pod nazwą: „Aktywna turystyka wodna w gminie Poraj”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 Tablica Informacyjna

 W ramach projektu zakupiono dwa rowery wodne (czteroosobowe)

 

Jacht klasy Omega