Zapytanie ofertowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2021

Stowarzyszenie Marina Poraj z siedzibą w Jastrzębiu, ul. Wojska Polskiego 71, 42-360 Poraj zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników
 - osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - KONTYNUACJA”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 
 (kod CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego).

Pliki do pobrania