Walne zebranie członków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 marca 2016

Zarząd Stowarzyszenia Marina Poraj w Jastrzębiu serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21. 

W razie braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu o godzinie 18:00 (§ 20 pkt. 2 Statutu Marina Poraj).

 

PORZĄDEK OBRAD

NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

STOWARZYSZENIA MARINA PORAJ

 

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego.

 5. Przyjęcie sprawozdania finansowego.

 6. Przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 7. Udzielenie Absolutorium Zarządowi.

 8. Przyjęcie planu działań na rok 2016.

 9. Przyjęcie preliminarza wydatków.

 10. Uchwalenie wysokości składek członków stowarzyszenia.

 11. Dyskusja i wolne wnioski.

 12. Zakończenie zebrania.

 

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Marina Poraj, będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

Prezes Zarządu

Urszula Grzywacz

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Walne zebranie członków

  Walne zebranie członków