STOWARZYSZENIE MARINA PORAJ

Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia 80 osób w tym 32 mężczyzn i 48 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- mieszkańców Gminy Poraj i Miasta Myszków poprzez wsparcie reintegracji społeczno-zawodowej w istniejącym Centrum Integracji Społecznej w okresie realizacji projektu.
 

W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

- wsparciem zostaną objęci uczestnicy: 48 kobiet oraz 32 mężczyzn, w tym 8 osób niepełnosprawnych ( 4 kobiety oraz 4 mężczyzn );
 
- kwalifikacje po opuszczeniu programu zdobędą przynajmniej 32 osoby (19 kobiet oraz 13 mężczyzn);
 
- 20 osób biernych zawodowo w chwili przyjęcia do CIS, po zakończeniu uczestnictwa będzie aktywnie poszukiwać pracy (12 kobiet i 8 mężczyzn);
 
- zakładamy, że liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem po opuszczeniu CIS nie będzie większa niż 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn).